งานมหกรรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล CQI

291125059 3231456437120110 5999037505555001055 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

โครงการเข้าพรรษา...พาสุขใจ หล่อเทียนเข้าพรรษา
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานโครงการเข้าพรรษา...พาสุขใจ ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา และนำบุคลากรและผู้ป่วยเข้าร่วมหล่อเทียนเข้าพรรษา ณ ศูนย์จิตธรรม อาคารพิพิธภัณฑ์ โรงพยาบาลศรีธัญญา
291454775 3232174677048286 3155160823188586643 n
 
วันพุธที่ 29 มิประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีธัญญา ครั้งที่ 2/2565 นายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศรีธัญญา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีธัญญา ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex ณ ห้องประชุมนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา
290935764 3230843073848113 1046011237530990888 n

พิจารณาและกำหนดรายละเอียดพร้อมราคากลาง

291359647 3232158337049920 657991665001641123 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

 
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ และสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีธัญญา
290877109 3229912543941166 9068807314422579935 n

หน้าที่ 11 จาก 216

จำนวนผู้เข้าชม

218352

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต วิทยาลัยพยาบาล       บรมราชชนนี สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออก              เฉียงเหนือ
โครงการอบรมแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ                      ราชการ สหกรณ์กรมสุขภาพจิต ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน      กรมสุขภาพจิต
ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต นโยบายเว็บไซต์ของรพ.ศรีธัญญา

 

นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์                      บุคลากร

นโยบายคุกกี้

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้                    กล้องวงจรปิด

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา