วันที่ 8 มีนาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ศรีธัญญา มอบหมายให้นางวิลาสินี หร่ายหลอย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นประธานกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 3 โครงการจ้างก่อสร้างซ่อมแซมทางลาดสำหรับผู้พิการอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีธัญญา ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา

S 17350692

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ที่มาแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา และประสานการทำเอกสารสัญญาข้อตกลง ที่มีความเข้าใจตรงกัน (MOU) ในการนำนักศึกษาพยาบาลขึ้นฝึกสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย ชั้น 2 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

9999

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

 
ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการ ทางจิตใจหรือพฤติกรรมคนพิการทางสติปัญญาและออทิสติก ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำร่างคู่มือแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคม สู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุมสุริยา ภูมนตรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
275112146 3143245952607826 6137316796893441525 n

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พื้นฐานการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management Fundamental skill) ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา

275171070 3143256125940142 3351685503896181781 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

วันที่ 2 มีนาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา พร้อมด้วยทีมบุคลากรที่เกี่ยวข้องไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา เพื่อนำกลับมาวางแผนการพัฒนาระบบบริการและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีประสิทธิภาพ ณ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
274990516 3142690125996742 2612696255389074060 n

หน้าที่ 12 จาก 197

จำนวนผู้เข้าชม

218004

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top