อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่านและแปลผล EKG รุ่นที่ 3

290804677 3229891540609933 2750060230486117804 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ในโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลศรีธัญญา ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา
290625078 3229694020629685 796199489974152383 n
 
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศรีธัญญา เป็นประธานโครงการสืบปณิธานสานสร้างคุณธรรมตามหลักคำสอนหลวงวิเชียร และ 81 ปี ศรีธัญญา ในพิธีสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีวางพวงมาลาระลึกถึงศาสตราจารย์นายแพทย์ หลวงวิเชียรแพทยาคม ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา

289987209 3226672110931876 3281807177872302518 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ อิเล็กทรอนิกส์ (ก.พ.7 ออนไลน์) รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

290588474 3228969464035474 2664492657294500844 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานการประชุมโครงการระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญาและออทิสติก ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำร่างคู่มือแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต - สังคมสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

290135948 3226001390998948 8950394192586368169 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

หน้าที่ 12 จาก 216

จำนวนผู้เข้าชม

218352

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต วิทยาลัยพยาบาล       บรมราชชนนี สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออก              เฉียงเหนือ
โครงการอบรมแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ                      ราชการ สหกรณ์กรมสุขภาพจิต ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน      กรมสุขภาพจิต
ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต นโยบายเว็บไซต์ของรพ.ศรีธัญญา

 

นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์                      บุคลากร

นโยบายคุกกี้

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้                    กล้องวงจรปิด

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา