โรงพยาบาลศรีธัญญา  ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี คัดกรองสารเสพติดด้วยการตรวจปัสสาวะบุคลากร ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เข้ารับการตรวจคัดกรองเพื่อสนองนโยบายโรงพยาบาลสีขาว

{gallery}frontpage/17022559{/gallery}

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธาน ในการมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักกีฬาของโรงพยาบาลศรีธัญญา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรมสุขภาพจิต ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย ชั้น2 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม เมื่อ12 กุมภาพันธ์ 2559

{gallery}frontpage/16022559{/gallery}

โรงพยาบาลศรีธัญญา ให้การต้อนรับเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ จิตอาสา นำทีมเพื่อนๆ มาส่งมอบความสุขสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม รวมถึงยังร่วมกันทำกลุ่มนันทนาการบำบัดกับผู้ป่วยจิตเวช ทำให้ผู้ป่วยคึกคักสนุกสนานได้เป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเลี้ยงแผนกชาย โรงพยาบาลศรีธัญญา

{gallery}frontpage/08022559{/gallery}

โรงพยาบาลศรีธัญญา ให้การต้อนรับ คุณนันทนา รัตนากร ผู้อำนวยการกองสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิตและบุคลากรจากกองสุขภาพจิตสังคม เข้ามาศึกษาดูงานในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางจิตเวชและการคืนสู่สุขภาวะ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย ชั้น2 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

{gallery}frontpage/15022559{/gallery}

ฝ่ายฝึกอบรม โรงพยาบาลศรีธัญญา ให้การต้อนรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 34 จำนวน 100 ท่าน มาดูงานด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรวมถึงการศึกษาขั้นตอนการฝึกอาชีพของผู้ป่วยในแต่ละด้าน เช่น การชงการแฟ ประดิษฐิ์งานฝีมือ และการรีดผ้า เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น4 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรฯ โรงพยาบาลศรีธัญญา

{gallery}frontpage/30012559{/gallery}

หน้าที่ 181 จาก 197

จำนวนผู้เข้าชม

218004

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top