ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)

ดูรายละเอียด