ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงฯ(นวก.สาธารณสุข,นักจัดการ,จพ.ธุรการ,พนง.ขับรถ, พนง.ช่วยเหลือคนไข้,พนง.ประจำตึก)

ดูรายละเอียด

แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดใบสมัคร

แบบฟอร์มบัตรประจำตัวผู้สมัคร

ดาวน์โหลดบัตรประจำตัว

หมายเหตุ : โปรดแจ้งหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบพร้อมระบุชื่อ-สกุล และตำแหน่งที่สมัครสอบ

จำนวนผู้เข้าชม

217865

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top