เอกสารประกอบการอบรมฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับพนักงานช่วยเหลือคนไข้ วันที่ 19-23 พค 2561

เรื่อง อาการผิดปกติทางจิตเวช

เรื่อง การดูแลผู้ป่วยรักษาด้วยไฟฟ้า

เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อ

เรื่อง การดูแลผู้ป่วยเกิดอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและผู้เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 

เรื่อง การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

เรื่อง สัญญาณชีพ 

เรื่อง การบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล

เรื่อง การออกกำลังกาย กายภาพจิตเวช

เรื่อง มณีเวช

เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติด

จำนวนผู้เข้าชม

218119

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา