ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเภท
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเภทเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี นำร่องจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการผู้ที่มีภาวะจิตเวชฉุกเฉินสำหรับบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา
288296290 3219259601673127 1124003586868403658 n 1

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya