วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ คณะกรรมการบ้านพัก จัดประชุมชี้แจงการเข้าพักอาศัยบ้านพัก โซน L1, L2 (แฟลตโสด) เพื่อจัดสรรบ้านพักให้แก่พยาบาลโสดตามที่ขึ้นทะเบียนขอบ้านพักไว้ จำนวน 44 ห้อง ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม

295011426 3247772538821833 3905482378579087243 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya