วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นายธนยศ เทียนศรี รองหัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศนและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านร้านค้าสวัสดิการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสว่างจิตร วสุวัตร ชั้น 1 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา
297238419 3256526247946462 6122341566575508868 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya