มอบเครื่องดนตรีไทยอังกะลุง จำนวน 2 ชุด

มอบเครื่องดนตรีไทยอังกะลุง จำนวน 2 ชุด

สาระสุขภาพจิต 03 สิงหาคม 2565
  วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบเครื่องดนตรีไทยอังกะลุง จำนวน 2 ชุด ให้กับหอผู้ป่วยฟื้น...
Readmore
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

สาระสุขภาพจิต 03 สิงหาคม 2565
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ นางสาวสิริลักษณ์ สุขเฟื่องแสง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไ...
Readmore
ครงการพัฒนาดุลยภาพชีวิตที่ดีตามหลัก CPR (Creativity/Response to society)

ครงการพัฒนาดุลยภาพชีวิตที่ดีตามหลัก CPR (Creativity/Response to society)

26 กรกฎาคม 2565
ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้...
ษ ส่งมอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 51 เครื่อง จากมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญาให้ให้แก่แผนกบริการผู้ป่วยนอก ( OPD )

ษ ส่งมอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 51 เครื่อง จากมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญาให้ให้แก่แผนกบริการผู้ป่วยนอก ( OPD )

26 กรกฎาคม 2565
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นายแ...
รับมอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 51 เครื่อง

รับมอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 51 เครื่อง

26 กรกฎาคม 2565
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา รับมอบเ...
รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์

รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์

22 กรกฎาคม 2565
  วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธ...
รับมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

รับมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

20 กรกฎาคม 2565
รับมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพย...
โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็ก

โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็ก

20 กรกฎาคม 2565
  วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้...

จำนวนผู้เข้าชม

218119

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา